Характеристика на балопресата за метал

2022-02-26

1. (балопреса за метал)Всички се задвижват от хидравлично налягане, със стабилна работа, безопасност и надеждност;

2. (балираща преса за метал)Приемете режим на работа на ръчно или PLC автоматично управление;

3. Има четири режима на разтоварване: чанта при преобръщане, чанта за странично избутване, чанта за избутване напред или без разтоварваща чанта;

4.(балопреса за метал) За монтаж не са необходими крачни винтове. Дизеловият двигател може да се използва като захранване на места без захранване.

5. (балопреса за метал) Продуктови спецификации и типове: металният опаковчик има 63 ~ 600 тона, 10 разновидности и повече от 20 спецификации, които могат да отговорят на различните нужди на клиентите на различни нива.
  • QR