Какво представлява пресата за скрап?

2023-04-21

Какво представлява пресата за скрап?

Казано по-просто, пресата за скрап е машина, използвана за смачкване и компресиране на широка гама от метални предмети за по-добро боравене и съхранение. Сламопреса за железен скрап, машината реже всички метали, независимо дали черни или цветни материали или дори метални предмети като цяло.


  • QR