За какво се използва балопресата?

2023-05-22

Какво представлява пресата за скрап?
Какво представлява пресата за скрап? Просто казано, пресата за скрап е машина, използвана за смачкване и компресиране на широка гама от метални предмети за по-добра обработка и съхранение. Сламопреса за скрап. Машината реже всички метали, независимо дали черни или цветни материали или дори метални предмети като цяло.
Какво означава балирането при рециклирането?
Балирането е процес, който компресира материала в блок (бала), който е закрепен с пластмасова или телена лента. Процесът намалява обема на материала, което: Намалява насипните отпадъци на място. Намалява разходите за транспорт/изхвърляне на отпадъци.
За какво се използва балопресата?

Сламопресите се използват за балиране на рециклируеми материали като картон, хартия, пластмаса и метал за насипно събиране. Тези машини компресират рециклируемите продукти в компактни бали, които лесно могат да бъдат подредени и транспортирани за рециклиране.


  • QR